Hispanic Dating review

ABISO HINGGIL SA Overseas VOTING: Actions and Principles from the Make of 2022 Federal Elections

ABISO HINGGIL SA Overseas VOTING: Actions and Principles from the Make of 2022 Federal Elections

Dual 2step 1 Middle Tower 24F, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka, The japanese 540-6124 Tel. No. 06-6910-7881 * Facsimile Zero. 06-6910-8734 Disaster Cellphone Zero.: 090-4036-7984 (To have Emergency Merely) Regular business hours: By Meeting Simply 9:00 an excellent.yards. – 5:00 p.yards. e-mail: Access Information

Para poder sa kaalaman ng lahat ng inserted to another country voters sa ilalim ng jurisdiction ng Philippine Consulate General sa Osaka, ang sumusunod na proseso in the mga patakaran ang ating io-obserba para sa 2022 National Elections:

Postal Voting po ang mode of voting natin sa Konsulado pati na rin sa ating Philippine Embassy sa Tokyo during the Philippine Consulate Standard sa Nagoya.

Ang mga balota po ay ipapadala by mail sa mga botanteng nakalista sa Specialized A number of Voters (CLOV). Kalakip nito ang instructions sa pagboto, ang balota, go back package, at the vote envelope sticker.

Ang address kung saan ipapadala ang mga balota ay ang address na siyang ibinigay ng joined voter nang siya ay magpa-rehistro con el fin de sa overseas voting noong nakaraang registration period.

Ang election several months para sa overseas voting ay mula . Tanging ang mga ngalan na nakalista sa CLOV ang siyang maaaring bumoto.

Pinapaalalahanan po ang mga botante na sunding maigi ang rules na nakalakip sa kanilang mga voting package.